FIZ231s Sanatta Fizik

FIZ231s Sanatta Fizik (Physics in the Arts)

Mekan : Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü.

Gün ve saat : Perşembe, 10:00-12:00

Screen Shot 2017-09-29 at 10.08.01

Salvadore Dali, (Homage to Newton), 1985.

Amaç : Ders iki kısımdan oluşmaktadır. Dersin ilk kısmında, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır. Dersin ikinci kısımda ise daha çok fizik ve sanatta yer alan ortak kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler tartışılmaya çalışılacaktır.

İçerik : Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir : Işık ve ışık dalgaları Işığın yansıması Işığın kırınımı Mercekler Prizmalar Gözün yapısı Işık ve fotoğrafçılık Renkler ve renk algısı Renklerin karışımı ve renk oluşumu

Kaynaklar : İlk kısım için ağırlıklı olarak, Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir. İkinci kısım da ise, popüler fizik kitaplarından faydalanılacaktır. Ayrıca dersin iki kısmı için de mümkün  olduğunca Türkçe kaynak derste sağlanmaya çalışılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler. Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin (acil durumlar haricinde), tıpkı kayıtlı öğrenciler gibi, derslere katılmaları ve derslerin gereklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Dersler Perşembe günleri, Fen Edebiyat Fakültesi (Bomonti), Fizik Bölümünde saat 10:00-12:00 arasında yapılacak olup ilk ders 12 Ekim Perşembe günü yapılacaktır. Yapılmayan ilk iki hafta dersi öğrencilere (ve bana) uygun bir tarihte telafi edilecektir.

Dersin değerlendirilmesi için bir ara sınav (%30), iki ödev (%30) ve bir sene sonu sınavı (%40) yapılacaktır.

Ders serbest seçmeli olup toplam 3 AKTS’dir.