FIZ331s Sanatta Fizik

atomicgala

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

Ders fizik ve resim ağırlıklı olmak üzere bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik derste ilk olarak fiziğin temel kavramlarından başlayarak klasik mekanik, kuantum mekaniği, özel ve genel görelilik, parçacık fiziği ve kozmoloji gibi fiziğin güncel konuları popüler seviyede işlenecek ve bu konulara paralel olarak fiziğin rönesanstan günümüze sanat ve sanatçı üzerindeki olası etkileri, fizik ve sanatta yer alan ortak bazı kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler örneklerle tartışılmaya çalışılacaktır.

Derslerde ışık ve ışık dalgaları, ışığın yansıması ve kırınımı, renkler ve renk algısı, renklerin karışımı ve renk oluşumu gibi konular için Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı kullanılacaktır. Diğer konular için ise ağırlıklı olarak popüler fizik kitapları kullanılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ancak konuya ilgi duyan tüm öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Fizik formüllerinin son derece kısıtlı kullanılacağı derste  öğrencilerden dört işlem haricinde herhangi bir matematik altyapı beklenmemektedir. Ancak dersin yapısı itibari ile öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları ve derse katkıda bulunmaları beklenmektedir.

Dersler 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak olup, her Pazartesi, saat 15:00-17:00 arasında GSF Resim Bölümü Desen Atölyesinde Resim Bölümü Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesinde yapılacaktır.

Ders serbest seçmeli olup 3 AKTS değerindedir.

Not : Derse kayıtlı öğrenciler ile öğrencilerin öğrencino@ogr.msgsu e-posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir !