Öğretim programlarının yeniden isimlendirilmesi hakkında

YÖK tarafından yapılan “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” taslak çalışmasında yer alan ve MSGSÜ’deki bazı bölümleri ilgilendiren değişiklikler hakkındaki görüşüm aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması hakkında görüş :

YÖK yaptığı çalışma ile, özellikle vakıf üniversiteleri tarafından öğrenci çekebilmek maksadıyla geçmiş dönemlerde teklif edilmiş ve yine geçmiş yönetim ve kurullar tarafınca açılması onay verilmiş bir takım programları birleştirerek, özellikle mezuniyet sonrası yaşanan ünvan sorunlarının ortadan kaldırılması ve bu programların uluslararası tanınırlığının sağlanması için önemli bir adım atmıştır.  

Ancak, özellikle üniversitemizi ilgilendiren programlar incelendiğinde, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim, Fotoğraf Programı’nın Fotoğrafçılık, Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın Moda Tasarımı, Sinema ve Televizyon Programı’nın Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesinin, aşağıda kısaca sunulan gerekçeler nedeniyle uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

1- Resim Programı :

Plastik Sanatlar, tanım olarak resim, heykel, seramik gibi maddeye şekil veren temel sanat dallarını içermekte olup, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim olarak değiştirilmesi, örneğin Fizik Programı’nın, Temel Bilimler Ve Fizik, Elektrik Mühendisliği Programı’nın Mühendislik ve Elektrik program adları ile değiştirilmesi ile benzerdir. Bu nedenle, örneğin Temel Bilimler ve Fizik gibi bir program adı olmadığı ve olamayacağı gibi Plastik Sanatlar ve Resim tanımlanması da yanlıştır. Plastik Sanatlar zaten tanım olarak Resim alanını içermektedir. 

Diğer taraftan, 138 yıllık geçmişi ile üniversitemizin Resim Programı, Heykel Programı ile beraber ülkemizin ilk iki sanat programıdır. Resim Programı’nın geleneği ve tarihsel geçmişi göz önüne alındığında Resim Programı’nın değişmeden kalması, eğer gerekli ise önerilen Plastik Sanatlar ve Resim Programı’nın Plastik Sanatlar Programı ve Resim Programı adları altında iki ayrı program olarak düzenlenmesi uygun olacaktır.

2- Fotoğraf Programı :

Fotoğraf, Görüntü Sanatları altında  yer alan temel sanat alanlarından bir tanesidir, fotoğrafçılık ise bu alanda çalışan kişilerin mesleğini tasvir etmektedir. Ressamlık, Fizikçilik, Kimyagerlik, Elektrikçilik, İnşaatçılık vb. adlarla lisans programı olamayacağı gibi Fotoğrafçılık adı ile de bir program açılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

3- Tekstil ve Moda Tasarımı Programı :

Tekstil tasarımı ve moda tasarımı birbirleri ile iç içe geçmiş iki daldır. Bu iki dalın ayrı programlar olması tabi ki mümkündür ancak yurt dışında da örneklerinin sıkça bulunduğu gibi tekstil ve moda tasarımının beraberce yürütüldüğü programlar, bu iki dalın ayrı ayrı yürütüldüğü programlardan içerik olarak farklıdır. Kaldı ki bu durum Üniversitemizin Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada son derece başarılı tasarımcılar yetiştirmesinden, aldığı ödüllerden ve aynı zamanda ülkemize tekstil ve moda alanında yarattığı katma değerden ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaptığı katkıdan da görülebilir. Tıpkı Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği programları ile beraber açık bulunan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı gibi Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın da ayrı bir lisans programı olarak bırakılmasının son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.    

4- Sinema ve Televizyon Programı :

Üniversitemiz Sinema ve Televizyon Programı bu alanda açılmış ülkemizin ilk lisans programıdır. Tarihsel nedenlerle program isminde televizyon yer alsa da programın esas amacı uygulamalı sinema sanatı alanında estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donanmış sinemacılar (sanatçılar) yetiştirmektedir. Günümüzün önemli yönetmenlerinin ve diğer programlarda görev alan sinemacıların bir çoğu bu bölümden mezun olmuştur. Program isminin Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesi daha çok İletişim Fakülteleri altında yer alan ve görsel ve işitsel iletişim alanında uzmanlık veren programlar ile karıştırılmasına neden olacaktır. Bu nedenle, doğru olarak yapılan Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Programı’nın Yazılım Mühendisliği olarak değiştirilmesi gibi Sinema ve Televizyon programının sadece Sinema Programı olarak değiştirilmesinin son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Prof. Dr. S. Kayhan ÜLKER
MSGSÜ
Fizik Bölüm Başkanı
2013-2018 Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı
2014-2018 ÜAK Üyesi