Mayıs 2013-Ocak 2019 arasında Rektör Yardımcısı olarak yapılan işler

2 Mart 2022 tarihinde yapılan törende bir dönemin unutulduğunu üzülerek öğrendim. Belli bir dönemde yapılan işleri ve bu işleri icra edenleri sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz, eksik bulabilirsiniz ve hatta nefret bile edebilirsiniz ama yok sayamazsınız. 

Her ne kadar, örneğin dört ayda Güzel Sanatlar Fakültesinin deprem güçlendirmesi tamamlanmış, onca aksiliğe rağmen müze inşaatında sona gelinmiş veya sayısız yurtiçi ve yurtdışında ses getirmiş sergiler gibi büyük işler başarılmış olsa da, bu işlere şahit olmak dışında bir katkım olmadığından, bu konuların tartışılmasını, tabi gerek görürlerse, konunun ilgililerine bırakmak uygun olacaktır. 

Ancak, Mayıs 2013-Ocak 2019 arasında Rektör Yardımcısı olarak kendi sorumluluğunda bulunan işleri, tarihe not düşmek maksadıyla, aşağıdaki linkte merak duyabileceklerin bilgisine sunuyorum.

Bir Eski Rektör Yardımcısının Yaptığı İşler