Author Archives: kayhanulker

Yeni kişisel web sitesi

WordPress kullanarak reklamsız kişisel web sayfasını yürütmek git gide daha zor bir hal aldığından, buradaki içeriği google sites’a (yavaş yavaş) taşımaya karar verdim. Yeni sayfaya https://www.kayhanulker.info adresinden ulaşabilirsiniz.

WordPress üzerinde şu anda kayhanulker.net adresinden ulaşılabilinen içerik Temmuz 2022 tarihinden itibaren kayhanulker.wordpress.com adresi ile erişilebilir olmaya devam edecektir. Ancak Haziran 2022’den itibaren wordpress üzerinde olan bu siteye yeni içerik eklenmeyecektir.

Mayıs 2013-Ocak 2019 arasında Rektör Yardımcısı olarak yapılan işler

2 Mart 2022 tarihinde yapılan törende bir dönemin unutulduğunu üzülerek öğrendim. Belli bir dönemde yapılan işleri ve bu işleri icra edenleri sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz, eksik bulabilirsiniz ve hatta nefret bile edebilirsiniz ama yok sayamazsınız. 

Her ne kadar, örneğin dört ayda Güzel Sanatlar Fakültesinin deprem güçlendirmesi tamamlanmış, onca aksiliğe rağmen müze inşaatında sona gelinmiş veya sayısız yurtiçi ve yurtdışında ses getirmiş sergiler gibi büyük işler başarılmış olsa da, bu işlere şahit olmak dışında bir katkım olmadığından, bu konuların tartışılmasını, tabi gerek görürlerse, konunun ilgililerine bırakmak uygun olacaktır. 

Ancak, Mayıs 2013-Ocak 2019 arasında Rektör Yardımcısı olarak kendi sorumluluğunda bulunan işleri, tarihe not düşmek maksadıyla, aşağıdaki linkte merak duyabileceklerin bilgisine sunuyorum.

Bir Eski Rektör Yardımcısının Yaptığı İşler

Sanayi-i Nefise Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Açılış Tarihi Hakkında

139 senelik tarihi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) herkesin bildiği gibi ülkemizde sanat eğitimini başlatan ve tarihi boyunca yön veren kurumdur. Osmanlıdan miras kalan MSGSÜ ya da kuruluş adıyla Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane ya da eskilerin andığı adıyla akademi, Cumhuriyet döneminin de en önemli kurumlarından biridir. Kurumlar tarihleri ile var olurlar ve özellikle MSGSÜ gibi köklü kurumların geleneklerini ve tarihlerini keyfi olarak değiştirmek ve/veya tahrif etmek kabul edilemez.

Bu sene, 2022 Mart ayında, doğum günü pastaları ve balonları ile, bir faninin doğum gününü kutlar gibi, köklü bir kurumun 140. kuruluşunun kutlanıldığının iddia edilmesi, kurumun geleneğinde var olan bir durum değildir.

Tarihçi olmadığım halde, son yıllarda yaşanan açılış tarihi ile ilgili tartışmalar neticesinde, konuya naçizane bir katkıda bulunmak için, mümkün olduğu kadar referanslar ile birlikte, yazma ihtiyacı hissettim. Umarım değerli tarihçilerimiz tarafından haddimi aştığım düşünülmez.

Ekte sunduğum gerekçeler ile tam 137 yıl boyunca 3 Mart’ta kutlanan açılışın, neden 2 Mart tarihinde yapılamayacağını ve asıl olanın kuruluş kararının alındığı yıl değil, kurumun gerçekte faal olarak açıldığı yıl olması gerektiği konusunun yeterli derecede açıklayıcı olacağını dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kayhan ÜLKER
2013-2018 Rektör yardımcısı

Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Açılışı (pdf dosyasına ulaşmak için tıklayınız)

Öğretim programlarının yeniden isimlendirilmesi hakkında

YÖK tarafından yapılan “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” taslak çalışmasında yer alan ve MSGSÜ’deki bazı bölümleri ilgilendiren değişiklikler hakkındaki görüşüm aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması hakkında görüş :

YÖK yaptığı çalışma ile, özellikle vakıf üniversiteleri tarafından öğrenci çekebilmek maksadıyla geçmiş dönemlerde teklif edilmiş ve yine geçmiş yönetim ve kurullar tarafınca açılması onay verilmiş bir takım programları birleştirerek, özellikle mezuniyet sonrası yaşanan ünvan sorunlarının ortadan kaldırılması ve bu programların uluslararası tanınırlığının sağlanması için önemli bir adım atmıştır.  

Ancak, özellikle üniversitemizi ilgilendiren programlar incelendiğinde, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim, Fotoğraf Programı’nın Fotoğrafçılık, Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın Moda Tasarımı, Sinema ve Televizyon Programı’nın Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesinin, aşağıda kısaca sunulan gerekçeler nedeniyle uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

1- Resim Programı :

Plastik Sanatlar, tanım olarak resim, heykel, seramik gibi maddeye şekil veren temel sanat dallarını içermekte olup, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim olarak değiştirilmesi, örneğin Fizik Programı’nın, Temel Bilimler Ve Fizik, Elektrik Mühendisliği Programı’nın Mühendislik ve Elektrik program adları ile değiştirilmesi ile benzerdir. Bu nedenle, örneğin Temel Bilimler ve Fizik gibi bir program adı olmadığı ve olamayacağı gibi Plastik Sanatlar ve Resim tanımlanması da yanlıştır. Plastik Sanatlar zaten tanım olarak Resim alanını içermektedir. 

Diğer taraftan, 138 yıllık geçmişi ile üniversitemizin Resim Programı, Heykel Programı ile beraber ülkemizin ilk iki sanat programıdır. Resim Programı’nın geleneği ve tarihsel geçmişi göz önüne alındığında Resim Programı’nın değişmeden kalması, eğer gerekli ise önerilen Plastik Sanatlar ve Resim Programı’nın Plastik Sanatlar Programı ve Resim Programı adları altında iki ayrı program olarak düzenlenmesi uygun olacaktır.

2- Fotoğraf Programı :

Fotoğraf, Görüntü Sanatları altında  yer alan temel sanat alanlarından bir tanesidir, fotoğrafçılık ise bu alanda çalışan kişilerin mesleğini tasvir etmektedir. Ressamlık, Fizikçilik, Kimyagerlik, Elektrikçilik, İnşaatçılık vb. adlarla lisans programı olamayacağı gibi Fotoğrafçılık adı ile de bir program açılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

3- Tekstil ve Moda Tasarımı Programı :

Tekstil tasarımı ve moda tasarımı birbirleri ile iç içe geçmiş iki daldır. Bu iki dalın ayrı programlar olması tabi ki mümkündür ancak yurt dışında da örneklerinin sıkça bulunduğu gibi tekstil ve moda tasarımının beraberce yürütüldüğü programlar, bu iki dalın ayrı ayrı yürütüldüğü programlardan içerik olarak farklıdır. Kaldı ki bu durum Üniversitemizin Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada son derece başarılı tasarımcılar yetiştirmesinden, aldığı ödüllerden ve aynı zamanda ülkemize tekstil ve moda alanında yarattığı katma değerden ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaptığı katkıdan da görülebilir. Tıpkı Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği programları ile beraber açık bulunan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı gibi Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın da ayrı bir lisans programı olarak bırakılmasının son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.    

4- Sinema ve Televizyon Programı :

Üniversitemiz Sinema ve Televizyon Programı bu alanda açılmış ülkemizin ilk lisans programıdır. Tarihsel nedenlerle program isminde televizyon yer alsa da programın esas amacı uygulamalı sinema sanatı alanında estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donanmış sinemacılar (sanatçılar) yetiştirmektedir. Günümüzün önemli yönetmenlerinin ve diğer programlarda görev alan sinemacıların bir çoğu bu bölümden mezun olmuştur. Program isminin Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesi daha çok İletişim Fakülteleri altında yer alan ve görsel ve işitsel iletişim alanında uzmanlık veren programlar ile karıştırılmasına neden olacaktır. Bu nedenle, doğru olarak yapılan Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Programı’nın Yazılım Mühendisliği olarak değiştirilmesi gibi Sinema ve Televizyon programının sadece Sinema Programı olarak değiştirilmesinin son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Prof. Dr. S. Kayhan ÜLKER
MSGSÜ
Fizik Bölüm Başkanı
2013-2018 Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı
2014-2018 ÜAK Üyesi

B-YEF18 Kuantum Alan Kuramı Yaz Okulu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kilyos Yerleşkesi

10 Eylül – 16 Eylül 2018

byef18 poster

Okulun ana amacı kuantum alan teorisinde temel altyapıyı oluşturmak ve kuantum elektrodinamiğinde parçacık etkileşimlerine dair hesaplama yapmak üzerinedir. Ayrıca yol integrali formalizmi ve standard model altyapısı verilecektir. Bu derslere ek olarak 2 saatlik Beden Farkındalığı ve Biomekanik Atölye dersi MSGSÜ Çağdaş Dans Bölümü öğretim üyesi Tuğçe Tuna tarafından verilecektir.

Yaz okulu Lisansüstü öğrencilerinin takip edebileceği seviyede olacaktır.

Yaz okulunun sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Bağlı Sistemlerin Kuantizasyonu

HORTAÇSU-Fest, MSGSÜ Fizik Bölümü, İstanbul,19 Nisan 2018.

hortacsufest_poster

 

Kuantum alan teorisi, gravitasyon ve matematiksel fizik alanlarında önemli çalışmalar yapmış Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu‘nun 75. yaş günü vesilesiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümünde düzenlenen toplantıda yapılan konuşmanın pdf dosyası için tıklayınız.

MSGSÜ Fizik Lisans Programı

Lisans Programımız Başlıyormsgsu-logo-blues1

MSGSÜ Fizik Bölümü, aktif olarak yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarının yanısıra 2016-2017 güz döneminden itibaren lisans programını da 15 öğrenciyle başlatıyor.

Eğitim dili türkçe olan fizik bölümü lisans programı, öncelikle lisans öğrencilerine fizik biliminin temellerini ve her fizikçinin bilmesi gereken matematik yöntemlerini eksiksiz olarak öğretme amacını güdüyor. Bu amaç, programın ilk üç yılındaki zorunlu dersler ile sağlanacak. Program öğrencileri herhangi bir fizik dalında uzmanlaşmaya zorlamıyor. Öğrenciler seçtikleri seçmeli derslere bağlı olarak kendi istedikleri alanlarda uzmanlaşmaya beşinci ve altıncı yarıyıllarda başlayacak. Ancak bölüm, lisans programının amaçlarını ülkemizin nükleer enerji ve parçacık fiziği alanlarındaki vizyonuna koşut olarak belirlediği için bu alanlarla ilgili kuramsal ve deneysel seçmeli ders sayısı yüksek tutuldu.

Bölümün az sayıda öğrenci alması gerek öğrencilerle bire bir ilgilenilmesini, gerekse öğrencilerin nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji gibi alanlarda yürütülen araştırma projelerine katılabilmesini kolaylaştırarak, motivasyonu yüksek öğrencilerin genç yaşta araştırma deneyimi kazanması amaçlanıyor.

Programdan mezun olacakların iş olanakları arasında üniversitelerde akademik kariyer, (pedagojik formasyon eğitimi edinmek koşuluyla) liselerde fizik öğretmenliği, (CERN gibi) uluslararası laboratuvarlarda araştırmacılık, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda araştırmacılık, bankalarda ve finans kurumlarında borsa analistliği, sayıları giderek çoğalan bilim müzelerinde danışmanlık, basın-yayın organlarında bilim danışmanlığı/yazarlığı bulunuyor.

Öğrencilerimizi, 134 senelik tarihiyle en köklü kurumlarımdan biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, sanat ve bilimin iç içe geçtiği, uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim deneyimi bekliyor.

Lisans ders programına https://msgsufizik.net/dersler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

XHADRONS@istanbul

xhadronsPlease note that the venue has changed and the workshop is even more interesting after that LHCb collaboration announced results that confirm the existence of exotic hadrons 🙂 

XHADRONS@ISTANBUL is the “1st International Workshop on Exotic Hadrons” to be held from September 3rd to 5th, 2015 at Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul (Turkey).

For more info about the workshop please click here.

The LHCb announcement about exotic hadrons can be found here.

Quality Assurance of Higher Arts Education Institutes

2014 ALIA Symposium in Taipei

Taipei National University of the Arts, 3-5 October 2014,

alia-day2-export-350

Moderator:

Prof. Hirai Aiko, Director of International Affairs, Kyoto University of Art and Design, Japan

Panelist:
– Prof. Paula Crabtree, Vice President, European League of Institutes of the Arts
– Prof. Kazuo Oike, President, Kyoto University of Art and Design, Japan
– Dr. M. Dwi Marianto, Professor, Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta, Indonesia
– Prof. Kayhan Ülker, Vice Rector, Mimar Sinan University of Fine Art, Turkey
– Prof. Steve Dixon, President, LASALLE College of the Arts, Singapore

For the video of the talks click here.   (Presentation about Mimar Sinan Fine Arts University and Quality Assurance starts at 32:42)

For the symposium web page click here.

FIZ227 Physics in the Arts

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

FIZ227 Physics in the Arts

Mimar Sinan Fine Arts University
Spring 2015

The lectures are addressed to the Erasmus Students (and other exchange students) who are registered to the departments of Fine Arts Faculty of MSFAU for Spring 2015. The lectures will be in English.

The lectures will have two parts. In the first part, we will mainly focus on some technical concepts like nature of light, color, color vision etc. The second part, will be mostly informal and will include the discussion of some concepts in classical and modern physics and the possible influence of these concepts in art. However, note that, the topics are flexible and their offerings (if any) may vary due to the constraints on time, lecturer and students.

Text Books :

There will be no any particular book. However, for the technical part the book by Gilbert and Haeberli , “Physics in the Arts” and for the more conceptual part, the book by Shlain, “Art & Physics: Parallel Visions in Space, Time, and Light” will be useful.

Evaluation :

The evaluation will be mostly based on homeworks and classroom presentations.

Time and Venue :

Fridays 11:00-13:00, MSFAU, Fine Arts Faculty Room 202.
The lectures will start on 13 Feb. 2015

İZYEF 2013

11-13 Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Fizik Bölümü’nün ev sahipliğinde İzmir Yüksek Enerji Fiziği Çalıştayı (İZYEF 2013) düzenlenecektir.

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Kamuoyuna açıklama

hurriyet-4-8-13

Yaklaşık iki saat bölüm çalışmaları ve fizik üzerine yaptığım söyleşiden, sadece iki sene önce YÖK’e yapılan Lisans Programı başvurusu ile ilgili iki satır yazılmış olan ve 4 Ağustos 2013 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan, “30 yıldır öğrenci yok, dersler boş” manşetli haber nedeniyle, Fizik Bölümü ve aynı zamanda MSGSÜ anasayfasında yayınlanan, 26.8.2013 tarihli kamuoyu duyurusuna buradan erişebilirsiniz.

NTV X, Y, Z 28.02.2013 Zaman ve Zamanda Yolculuk

ntv-xyz

Zaman ve zamanda yolculuk İsmet Berkan’ın yönetiminde NTV Bilim prorgramı X, Y, Z’de tartışıldı. Astronomi ve güneş fiziği uzmanı Cumhure Üçer ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kayhan Ülker’in konuk olduğu 28.02.2013 tarihli programı izlemek için tıklayınız.

Kuantum Mekaniği II

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü

2012 – 2013 Bahar Dönemi

İçerik :

 • Simetri ve Koruma Yasaları, Ayrık Simetriler
 • Zamandan Bağımsız Pertürbasyon Kuramı
 • İnce Yapı ve Zeeman Etkisi
 • Varyasyonal Yöntem
 • Zamana Bağlı Pertürbasyon Kuramı
 • Helyum Atomu
 • Çarpışma Kuramı
 • Lippmann-Schwinger Denklemi
 • Born Yaklaşımı; Eikonal Yaklaşımı
 • Bağlı Durumlar, Rezone Durumlar

Derslerde ağırlıklı olarak

S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics

takip edilecektir.

Bu kitaba ek olarak,

J. J. Sakurai’nin “Modern Quantum Mechanics” (Kitabın  Türkçe çevirisi için bkz. “Modern Kuantum Mekaniği”  !)

P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics

R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics

K. Gottfried, TM. Yan, Quantum Mechanics: Fundamentals

T. Dereli, A. Verçin  Kuantum Mekaniği

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler MSGSÜ Fen-Bilimlerine kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler.

Derse dinleyici olarak katılacak Fizik öğrencileri için lisans seviyesinde Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış ve başarmış olmak gerekmektedir.Matematik öğrencileri ise lineer cebir, diferansiyel denklemler vb. konulara hakim olmalıdır. Derslere dinleyici olarak katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin  (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmaları ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmeleri zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Doktoralı meslektaşlar derslerin tamamına veya arzu ettikleri kısımlarına katılabilirler.

Dersler 21 Şubat 2013 tarihinden itibaren Perşembe günleri, saat  11:00-12:15 ve 13:15-14:30 saatleri arasında MSGSÜ Fizik Bölümünde yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Kuantum Mekaniği I

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü

Bahar Dönemi

İçerik :

 • Ketler, Bralar ve Operatörler
 • Ölçme ve Belirsizlik İlkesi
 • Konum ve Momentum Uzaylarında Dalga Fonksiyonu
 • Schrödinger ve Heisenberg Tavsirleri
 • Basit Harmonik Salınıcı
 • Feynman Yol İntegrali
 • Dönme ve Açısal Momentum
 • SU(2), SO(3) ve Euler Açıları
 • Açısal Momentumun Salınıcı Temsili
 • Spin Korolasyon Ölçümleri ve Bell Eşitsizlikleri

Derslerde ağırlıklı olarak

J. J. Sakurai’nin “Modern Quantum Mechanics”

adlı kitabı takip edilecektir. (Kitabın  Türkçe çevirisi için bkz. “Modern Kuantum Mekaniği”  !)

Bu kitaba ek olarak,

P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics

R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics

K. Gottfried, TM. Yan, Quantum Mechanics: Fundamentals

T. F.Jordan, Linear Operators for Quantum Mechanics

T. Dereli, A. Verçin  Kuantum Mekaniği

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler MSGSÜ Fen-Bilimlerine kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler.

Derse dinleyici olarak katılacak Fizik öğrencileri için lisans seviyesinde Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış ve başarmış olmak gerekmektedir.Matematik öğrencileri ise lineer cebir, diferansiyel denklemler vb. konulara hakim olmalıdır. Derslere dinleyici olarak katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin  (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmaları ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmeleri zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Doktoralı meslektaşlar derslerin tamamına veya arzu ettikleri kısımlarına katılabilirler.

Dersler 24 Eylül 2012 tarihinden itibaren Perşembe günleri, saat  11:00-12:15 ve 13:15-14:30 saatleri arasında MSGSÜ Fizik Bölümünde yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Higgs Bozonunun Keşfi – Cumhuriyet Bilim Teknoloji

Higgs Bozonunun Keşfi :  “İnsanoğlu evrene ait önemli bir sırrı daha anlamış oldu”

13.7.2012 tarihli Cumhuriyet gazetesinin Bilim Teknoloji dergisinde yayınlanan haberin tamamı için tıklayınız.

Düzeltmeler : 1) İkinci sorunun cevabında fermiyonlar “spini yarım tam sayı olan parçacıklar” olarak tanımlanmış. Doğrusu “spini yarım TEK tam sayı olan parçacıklar” olmalı. Ancak daha güzel bir tanımlama “spini buçuklu sayı”* denmesi. 2) Yerçekimi yerine; dikkat edip “KÜTLEçekimi” demek gerekiyor.(Prof. Dr. Ömür Akyüz hocama teşekkür ederim)

Habertürk Özel

CERN’de ne bulundu?

CERN’deki yüzyılın deneyi, Selçuk Tepeli’nin yönetimindeki Habertürk Özel programında tüm yönleriyle konunun uzmanı akademisyenlerle masaya yatırıldı. İzlemek için tıklayınız.

Programa katılanlar : İstanbul stüdyosu : (saat yönünde ) Doç. Dr. Kerem Cankocak (İTÜ), Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu (Ankara Ü.), Prof. Dr. Avadis Hacınlıyan(Yeditepe), Prof. Dr. Altuğ Özpineci (ODTÜ), Prof. Dr. Kayhan Ülker (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.) . Ankara stüdyosu : Doç. Dr. Bilge Demirköz, Prof. Dr. Ömer Yavaş

Düşük Boyutlarda Kuantum Alan Teorisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü

Yaz Dönemi

İçerik :

* Temel Kuantum Alan Teorisi
* 2+1 boyutlu teoriler
* Kuantum Hall Etkisi
* Grafen, topolojik yalıtkanlar vb. yapılar (vakit kalırsa)

Derslerde ağırlıklı olarak

Z.F. Ezawa’nın “Quantum Hall Effects: Field Theorectical Approach and Related Topics”

adlı kitabı takip edilecektir.

Bu kitaba ek olarak,

Zinn-Justin, Quantum Field Theory and Critical Phenomena

Zee. Quantum Field Theory in a Nutshell

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Derse katılmak için Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış olmak gerekmektedir. Derslere katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Ders resmi değil ve dolayısıyla kredisizdir. Öğrencilerin derse kayıt olmaları zorunludur. Derse kayıt için son tarih 28 Mart 2010 Perşembe günüdür.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati dersin başlama saatidir. Derslere devam edebilmek ve  başarıyla tamamlamak için (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmak ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmek zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Dersler 30 Mart 2012 tarihinden itibaren Cuma günleri, saat 10:00’da İÜ Kuantum Teknolojileri Laboratuarında yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Kayıtlar sona ermiştir.

***

Feza Gürsey Enstitüsü, Kuantum Alan Teorisi ve Parçacık Fiziği

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ,
05 Ekim, Çarsamba, Saat: 15:15, Fikret Kortel Seminer Salonu

Başlık: “Kuantum Alan Teorisi”

Özet: Konuşmada kısaca Kuantum Alan Teorisi hakkında temel
bilgiler verilmeye çalışılacak ve Kuantum Alan Teorisinin
günümüz parçacık fiziğine ve bazı diğer problemlere nasıl bir
temel oluşturduğu tartışılacaktır.

Konuşmanın pdf dosyası için tıklayınız.

Feza Gürsey Enstitüsü Kapatıldı !

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9.7.2011 tarihli kararıyla, doğrudan TÜBİTAK Başkanlığına bağlı olan Feza Gürsey Enstitüsü’nün yönetmeliği iptal edilmiş ve 15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştıma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı bir enstitü olarak faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle, 2004 senesinden itibaren araştırmacı olarak ve Mart 2011 tarihinden itibaren Enstitü Müdürü olarak görev yaptığım ve çok sevdiğim TÜBİTAK ailesinden ayrıldım.

FGE’nin resmi internet sayfası (www.gursey.gov.tr) çalışmamaktadır. Ancak FGE ile ilgili bir kısım bilgi ve gerek bilim camiasından, gerekse medya tarafından verilen bu karara tepkiler yasasinfezagursey.wordpress.com sitesinden elde edilebilir.

YEF’11 İPTAL EDİLDİ

Feza Gürsey Enstitüsü’nde üçüncü kez düzenlenecek olan Yüksek Enerji Fiziği Yaz Okulu, elimizde olmayan nedenlerden dolayı, belirsiz bir tarihe ertelenmek zorunda kalmıştır.

Okula katılmak için başvuruda bulunan 120 kişiye teşekkür ederiz !

2010 Kuantum Alan Teorisi

KUANTUM ALAN TEORİSİ

Fonksiyonel Yöntemler Ve Renormalizasyon

Kayhan Ülker

Feza Gürsey Enstitüsü
Bahar Dönemi

26 Mart – 11 Haziran

Dersler yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hedeflemektedir. Derse katılmak için Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış olmak gerekmektedir. Derslere katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Derslerde,

Fonksiyonel integraller
Regülarizasyon
Renormalizasyon
Simetriler ve Renormalizasyon
Kesin Renormalizasyon Grubu
işlenecektir.
Öğrencilerin derse kayıt olmaları zorunludur. Derse kayıt için son tarih 25 Mart 2010 Perşembe günüdür.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati dersin başlama saatidir. Dersi başarıyla tamamlamak için (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmak ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmek zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Dersler 26 Mart 2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsünde Cuma günleri saat 15:00 – 18:00 arasında yapılacaktır. Uygulama hariç toplam 8 ders yapılması planlanmaktadır.

Enstitüye ulaşmak için bu linkten faydalanabilirsiniz.

Dersle ilgili duyurular bu web sayfasında ilan edilecektir.

2009 Kuantum Alan Teorisi

KUANTUM ALAN TEORİSİ

Kayhan Ülker

Feza Gürsey Enstitüsü
Güz Dönemi

Dersler yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hedeflemektedir. Derse katılmak için Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış olmak gerekmektedir.

Derslerde, Srednicki “Quantum Field Theory” kitabının ilk bölümü (Spin Zero) işlenecektir. Kitabın ücretsiz önbaskısı bu adresten elde edilebilir.

Bu kitaba ek olarak,
Zinn-Justin, Quantum Field Theory and Critical Phenomena
Ramond, Field Theory: A Modern Premier
Weinberg, The Quantum Theory of Fields I-II
Zee. Quantum Field Theory in a Nutshell
kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Öğrencilerin derse kayıt olmaları zorunludur. Kayıt olmak icin lütfen bu linkteki formu eksiksiz olarak (tek bir seferde) doldurunuz. Derse kayıt için son tarih 14 Ekim 2009 Çarşamba günüdür.

İstanbul dışından katılacak öğrenciler istedikleri takdirde Perşembe akşamları Enstitü yatakhanesinde kalabilirler. İstanbul içinden katılacakların yatakhaneden yararlanmaları mümkün değildir. Öğrencilere herhangi bir başka destek verilememektedir.

Her ders bir sonraki ders icin ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati dersin başlama saatidir. Dersi başarıyla tamamlamak için (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmak ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmek zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Dersin sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Dersi başarıyla bitiren öğrencilere resmi katılım belgesi verilecektir.

Dersler 16 Ekim 2009 tarihinden itibaren TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü’nde Cuma günleri saat 13:30 – 16:30 arasında yapılacaktır. Uygulama hariç toplam 12 ders yapılması planlanmaktadır.

Enstitüye ulaşmak için bu linkten faydalanabilirsiniz.

Dersle ilgili duyurular bu web sayfasında ilan edilecektir.

2005 An Introduction to Supersymmetry

An Introduction to Supersymmetry

Kayhan Ülker

Feza Gürsey Institute

Fall Term

Aim

The aim of the course is to teach the basic technical aspects of Rigid (global) Supersymmetry. The emphasis will be mostly on supersymmetry (SUSY) algebra and construction of supersymmetric actions and models. The goal of the set of lectures for the students is to get the ability to follow some of the literature without having difficulties with the technical issues. The course planned to be pedagogical but not to be formal in the sense of a text book. However, it is hoped that enough will be covered so that the participants will have necessary knowledge to study the remaining subjects on their own.

Topics :

1) SUSY Basics :
Why SUSY?, Grassmann algebra, spinors in four dimensions, N=1 SUSY algebra, chiral and vector multiplets, Wess-Zumino and N=1 SYM theories.
2) N=1 Superspace :
Superfields, chiral superfields, vector superfields, gauge invariant interactions and construction of the actions in superspace.
3) Extended SUSY :
Extended SUSY algebra, N=2 SYM, N=2 Matter and N=4 SYM theories in component formalism, extended superfield formalism in terms N=1 superfields.
4) SUSY in 6 and 10 dimensions :
Spinors in higher dimensions, N=1 SYM in 6 and 10 dimensions, and construction of N=2 and N=4 SYM in 4-dimensions by using dimensional reduction.

However note that, this is an informal special topic lecture. The topics and their offerings (if any) may vary due to the constraints on time, lecturer and students.
up

Text Books :

There will be no any particular book. However, the following textbooks will be very useful:
. Supersymmetry and Supergravity by Julius Wess and John Bagger.
. Introduction to Supersymmetry and Supergravity by Peter West.
. The Theory of Quantum Fields III by Steven Weinberg.

Printed copies of other useful references like research papers, reviews etc. will be given before, during or after each lecture.
up

Prerequisites :

The lectures are addressed to MSc. and PhD students in hep-th who are already possessing a minimum background of quantum field theory.
up

Registration :

Anybody who would like to follow the course should register.

Auditing is not allowed for unregistered students. However, PhD holders in a relevant area can audit the course. The deadline is October 20, 2005.