Author Archives: kayhanulker

Öğretim programlarının yeniden isimlendirilmesi hakkında #yök #msgsü #msgsu

YÖK tarafından yapılan “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” taslak çalışmasında yer alan ve MSGSÜ’deki bazı bölümleri ilgilendiren değişiklikler hakkındaki görüşüm aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması hakkında görüş :

YÖK yaptığı çalışma ile, özellikle vakıf üniversiteleri tarafından öğrenci çekebilmek maksadıyla geçmiş dönemlerde teklif edilmiş ve yine geçmiş yönetim ve kurullar tarafınca açılması onay verilmiş bir takım programları birleştirerek, özellikle mezuniyet sonrası yaşanan ünvan sorunlarının ortadan kaldırılması ve bu programların uluslararası tanınırlığının sağlanması için önemli bir adım atmıştır.  

Ancak, özellikle üniversitemizi ilgilendiren programlar incelendiğinde, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim, Fotoğraf Programı’nın Fotoğrafçılık, Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın Moda Tasarımı, Sinema ve Televizyon Programı’nın Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesinin, aşağıda kısaca sunulan gerekçeler nedeniyle uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

1- Resim Programı :

Plastik Sanatlar, tanım olarak resim, heykel, seramik gibi maddeye şekil veren temel sanat dallarını içermekte olup, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim olarak değiştirilmesi, örneğin Fizik Programı’nın, Temel Bilimler Ve Fizik, Elektrik Mühendisliği Programı’nın Mühendislik ve Elektrik program adları ile değiştirilmesi ile benzerdir. Bu nedenle, örneğin Temel Bilimler ve Fizik gibi bir program adı olmadığı ve olamayacağı gibi Plastik Sanatlar ve Resim tanımlanması da yanlıştır. Plastik Sanatlar zaten tanım olarak Resim alanını içermektedir. 

Diğer taraftan, 138 yıllık geçmişi ile üniversitemizin Resim Programı, Heykel Programı ile beraber ülkemizin ilk iki sanat programıdır. Resim Programı’nın geleneği ve tarihsel geçmişi göz önüne alındığında Resim Programı’nın değişmeden kalması, eğer gerekli ise önerilen Plastik Sanatlar ve Resim Programı’nın Plastik Sanatlar Programı ve Resim Programı adları altında iki ayrı program olarak düzenlenmesi uygun olacaktır.

2- Fotoğraf Programı :

Fotoğraf, Görüntü Sanatları altında  yer alan temel sanat alanlarından bir tanesidir, fotoğrafçılık ise bu alanda çalışan kişilerin mesleğini tasvir etmektedir. Ressamlık, Fizikçilik, Kimyagerlik, Elektrikçilik, İnşaatçılık vb. adlarla lisans programı olamayacağı gibi Fotoğrafçılık adı ile de bir program açılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

3- Tekstil ve Moda Tasarımı Programı :

Tekstil tasarımı ve moda tasarımı birbirleri ile iç içe geçmiş iki daldır. Bu iki dalın ayrı programlar olması tabi ki mümkündür ancak yurt dışında da örneklerinin sıkça bulunduğu gibi tekstil ve moda tasarımının beraberce yürütüldüğü programlar, bu iki dalın ayrı ayrı yürütüldüğü programlardan içerik olarak farklıdır. Kaldı ki bu durum Üniversitemizin Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada son derece başarılı tasarımcılar yetiştirmesinden, aldığı ödüllerden ve aynı zamanda ülkemize tekstil ve moda alanında yarattığı katma değerden ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaptığı katkıdan da görülebilir. Tıpkı Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği programları ile beraber açık bulunan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı gibi Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın da ayrı bir lisans programı olarak bırakılmasının son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.    

4- Sinema ve Televizyon Programı :

Üniversitemiz Sinema ve Televizyon Programı bu alanda açılmış ülkemizin ilk lisans programıdır. Tarihsel nedenlerle program isminde televizyon yer alsa da programın esas amacı uygulamalı sinema sanatı alanında estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donanmış sinemacılar (sanatçılar) yetiştirmektedir. Günümüzün önemli yönetmenlerinin ve diğer programlarda görev alan sinemacıların bir çoğu bu bölümden mezun olmuştur. Program isminin Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesi daha çok İletişim Fakülteleri altında yer alan ve görsel ve işitsel iletişim alanında uzmanlık veren programlar ile karıştırılmasına neden olacaktır. Bu nedenle, doğru olarak yapılan Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Programı’nın Yazılım Mühendisliği olarak değiştirilmesi gibi Sinema ve Televizyon programının sadece Sinema Programı olarak değiştirilmesinin son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Prof. Dr. S. Kayhan ÜLKER
MSGSÜ
Fizik Bölüm Başkanı
2013-2018 Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı
2014-2018 ÜAK Üyesi

FIZ331s Sanatta Fizik

atomicgala

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

Ders fizik ve resim ağırlıklı olmak üzere bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik derste ilk olarak fiziğin temel kavramlarından başlayarak klasik mekanik, kuantum mekaniği, özel ve genel görelilik, parçacık fiziği ve kozmoloji gibi fiziğin güncel konuları popüler seviyede işlenecek ve bu konulara paralel olarak fiziğin rönesanstan günümüze sanat ve sanatçı üzerindeki olası etkileri, fizik ve sanatta yer alan ortak bazı kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler örneklerle tartışılmaya çalışılacaktır.

Derslerde ışık ve ışık dalgaları, ışığın yansıması ve kırınımı, renkler ve renk algısı, renklerin karışımı ve renk oluşumu gibi konular için Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı kullanılacaktır. Diğer konular için ise ağırlıklı olarak popüler fizik kitapları kullanılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ancak konuya ilgi duyan tüm öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Fizik formüllerinin son derece kısıtlı kullanılacağı derste  öğrencilerden dört işlem haricinde herhangi bir matematik altyapı beklenmemektedir. Ancak dersin yapısı itibari ile öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları ve derse katkıda bulunmaları beklenmektedir.

Dersler 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak olup, her Pazartesi, saat 15:00-17:00 arasında GSF Resim Bölümü Desen Atölyesinde Resim Bölümü Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesinde yapılacaktır.

Ders serbest seçmeli olup 3 AKTS değerindedir.

Not : Derse kayıtlı öğrenciler ile öğrencilerin öğrencino@ogr.msgsu e-posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir !

B-YEF18 Kuantum Alan Kuramı Yaz Okulu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kilyos Yerleşkesi

10 Eylül – 16 Eylül 2018

byef18 poster

Okulun ana amacı kuantum alan teorisinde temel altyapıyı oluşturmak ve kuantum elektrodinamiğinde parçacık etkileşimlerine dair hesaplama yapmak üzerinedir. Ayrıca yol integrali formalizmi ve standard model altyapısı verilecektir. Bu derslere ek olarak 2 saatlik Beden Farkındalığı ve Biomekanik Atölye dersi MSGSÜ Çağdaş Dans Bölümü öğretim üyesi Tuğçe Tuna tarafından verilecektir.

Yaz okulu Lisansüstü öğrencilerinin takip edebileceği seviyede olacaktır.

Yaz okulunun sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Bağlı Sistemlerin Kuantizasyonu

HORTAÇSU-Fest, MSGSÜ Fizik Bölümü, İstanbul,19 Nisan 2018.

hortacsufest_poster

 

Kuantum alan teorisi, gravitasyon ve matematiksel fizik alanlarında önemli çalışmalar yapmış Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu‘nun 75. yaş günü vesilesiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümünde düzenlenen toplantıda yapılan konuşmanın pdf dosyası için tıklayınız.

FIZ231s Sanatta Fizik

FIZ231s Sanatta Fizik (Physics in the Arts)

Mekan : Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü.

Gün ve saat : Perşembe, 10:00-12:00

Screen Shot 2017-09-29 at 10.08.01

Salvadore Dali, (Homage to Newton), 1985.

Amaç : Ders iki kısımdan oluşmaktadır. Dersin ilk kısmında, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır. Dersin ikinci kısımda ise daha çok fizik ve sanatta yer alan ortak kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler tartışılmaya çalışılacaktır.

İçerik : Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir : Işık ve ışık dalgaları Işığın yansıması Işığın kırınımı Mercekler Prizmalar Gözün yapısı Işık ve fotoğrafçılık Renkler ve renk algısı Renklerin karışımı ve renk oluşumu

Kaynaklar : İlk kısım için ağırlıklı olarak, Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir. İkinci kısım da ise, popüler fizik kitaplarından faydalanılacaktır. Ayrıca dersin iki kısmı için de mümkün  olduğunca Türkçe kaynak derste sağlanmaya çalışılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler. Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin (acil durumlar haricinde), tıpkı kayıtlı öğrenciler gibi, derslere katılmaları ve derslerin gereklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Dersler Perşembe günleri, Fen Edebiyat Fakültesi (Bomonti), Fizik Bölümünde saat 10:00-12:00 arasında yapılacak olup ilk ders 12 Ekim Perşembe günü yapılacaktır. Yapılmayan ilk iki hafta dersi öğrencilere (ve bana) uygun bir tarihte telafi edilecektir.

Dersin değerlendirilmesi için bir ara sınav (%30), iki ödev (%30) ve bir sene sonu sınavı (%40) yapılacaktır.

Ders serbest seçmeli olup toplam 3 AKTS’dir.

 

SKR 309 Temel Fizik

quarkcolorsSKR 309 Temel Fizik

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

2016 – 2017 Güz Dönemi

Mekan : Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesi.

Gün ve saat : Cuma, 10:00-13:00

Amaç : Ders Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü öğrencilerine yöneliktir. Derste, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır.

İçerik :

Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir :

Işık ve ışık dalgaları
Işığın yansıması
Işığın kırınımı
Mercekler
Prizmalar
Gözün yapısı
Işık ve fotoğrafçılık
Renkler ve renk algısı
Renklerin karışımı ve renk oluşumu
Görüntüleme teknikleri

Kaynaklar :

Derste ağırlıklı olarak,
Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir.

Ayrıca derste mümkün  olduğunca Türkçe kaynak da sağlanmaya çalışılacaktır.

Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir.

Dersler Cuma günleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesinde, (Osman Hamdi Salonunundan girildiğinde birinci katta merdivenlerin hemen karşısında)  saat 10:00-13:00 arasında yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

 

FİZ 229 Sanatta Fizik

atomicgala

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Müzesi, Figueres, İspanya

FİZ 229 Sanatta Fizik

Mekan : Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesi.

Gün ve saat : Cuma, 10:00-13:00

Amaç : Ders Güzel Sanatlar’ın bütün dallarında çalışan öğrencilere yöneliktir ve iki kısımdan oluşmaktadır. Cuma sabahları iki saat olarak yapılacak dersin ilk kısmında, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır. Cuma 12:00-13:00 arasında yapılacak ikinci kısımda ise daha çok fizik ve sanatta yer alan ortak kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler tartışılmaya çalışılacaktır.

İçerik : Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir : Işık ve ışık dalgaları Işığın yansıması Işığın kırınımı Mercekler Prizmalar Gözün yapısı Işık ve fotoğrafçılık Renkler ve renk algısı Renklerin karışımı ve renk oluşumu

Kaynaklar : İlk kısım için ağırlıklı olarak, Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir. İkinci kısım da ise, popüler fizik kitaplarından faydalanılacaktır. Ayrıca dersin iki kısmı için de mümkün  olduğunca Türkçe kaynak derste sağlanmaya çalışılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler. Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin (acil durumlar haricinde), tıpkı kayıtlı öğrenciler gibi, derslere katılmaları ve derslerin gereklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Dersler Cuma günleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesinde, (Osman Hamdi Salonunundan girildiğinde birinci katta merdivenlerin hemen karşısında)  202 no.lu derslikte saat 10:00-13:00 arasında yapılacaktır. Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.