Category Archives: ders

FIZ231s Sanatta Fizik

FIZ231s Sanatta Fizik (Physics in the Arts)

Mekan : Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü.

Gün ve saat : Perşembe, 10:00-12:00

Screen Shot 2017-09-29 at 10.08.01

Salvadore Dali, (Homage to Newton), 1985.

Amaç : Ders iki kısımdan oluşmaktadır. Dersin ilk kısmında, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır. Dersin ikinci kısımda ise daha çok fizik ve sanatta yer alan ortak kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler tartışılmaya çalışılacaktır.

İçerik : Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir : Işık ve ışık dalgaları Işığın yansıması Işığın kırınımı Mercekler Prizmalar Gözün yapısı Işık ve fotoğrafçılık Renkler ve renk algısı Renklerin karışımı ve renk oluşumu

Kaynaklar : İlk kısım için ağırlıklı olarak, Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir. İkinci kısım da ise, popüler fizik kitaplarından faydalanılacaktır. Ayrıca dersin iki kısmı için de mümkün  olduğunca Türkçe kaynak derste sağlanmaya çalışılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler. Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin (acil durumlar haricinde), tıpkı kayıtlı öğrenciler gibi, derslere katılmaları ve derslerin gereklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Dersler Perşembe günleri, Fen Edebiyat Fakültesi (Bomonti), Fizik Bölümünde saat 10:00-12:00 arasında yapılacak olup ilk ders 12 Ekim Perşembe günü yapılacaktır. Yapılmayan ilk iki hafta dersi öğrencilere (ve bana) uygun bir tarihte telafi edilecektir.

Dersin değerlendirilmesi için bir ara sınav (%30), iki ödev (%30) ve bir sene sonu sınavı (%40) yapılacaktır.

Ders serbest seçmeli olup toplam 3 AKTS’dir.

 

SKR 309 Temel Fizik

quarkcolorsSKR 309 Temel Fizik

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

2016 – 2017 Güz Dönemi

Mekan : Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesi.

Gün ve saat : Cuma, 10:00-13:00

Amaç : Ders Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü öğrencilerine yöneliktir. Derste, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır.

İçerik :

Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir :

Işık ve ışık dalgaları
Işığın yansıması
Işığın kırınımı
Mercekler
Prizmalar
Gözün yapısı
Işık ve fotoğrafçılık
Renkler ve renk algısı
Renklerin karışımı ve renk oluşumu
Görüntüleme teknikleri

Kaynaklar :

Derste ağırlıklı olarak,
Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir.

Ayrıca derste mümkün  olduğunca Türkçe kaynak da sağlanmaya çalışılacaktır.

Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir.

Dersler Cuma günleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesinde, (Osman Hamdi Salonunundan girildiğinde birinci katta merdivenlerin hemen karşısında)  saat 10:00-13:00 arasında yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

 

FİZ 229 Sanatta Fizik

atomicgala

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Müzesi, Figueres, İspanya

FİZ 229 Sanatta Fizik

Mekan : Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesi.

Gün ve saat : Cuma, 10:00-13:00

Amaç : Ders Güzel Sanatlar’ın bütün dallarında çalışan öğrencilere yöneliktir ve iki kısımdan oluşmaktadır. Cuma sabahları iki saat olarak yapılacak dersin ilk kısmında, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır. Cuma 12:00-13:00 arasında yapılacak ikinci kısımda ise daha çok fizik ve sanatta yer alan ortak kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler tartışılmaya çalışılacaktır.

İçerik : Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir : Işık ve ışık dalgaları Işığın yansıması Işığın kırınımı Mercekler Prizmalar Gözün yapısı Işık ve fotoğrafçılık Renkler ve renk algısı Renklerin karışımı ve renk oluşumu

Kaynaklar : İlk kısım için ağırlıklı olarak, Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir. İkinci kısım da ise, popüler fizik kitaplarından faydalanılacaktır. Ayrıca dersin iki kısmı için de mümkün  olduğunca Türkçe kaynak derste sağlanmaya çalışılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler. Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin (acil durumlar haricinde), tıpkı kayıtlı öğrenciler gibi, derslere katılmaları ve derslerin gereklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Dersler Cuma günleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Teorik ve Görsel Çalışmalar Atölyesinde, (Osman Hamdi Salonunundan girildiğinde birinci katta merdivenlerin hemen karşısında)  202 no.lu derslikte saat 10:00-13:00 arasında yapılacaktır. Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

 

FIZ227 Physics in the Arts

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

FIZ227 Physics in the Arts

Mimar Sinan Fine Arts University
Spring 2015

The lectures are addressed to the Erasmus Students (and other exchange students) who are registered to the departments of Fine Arts Faculty of MSFAU for Spring 2015. The lectures will be in English.

The lectures will have two parts. In the first part, we will mainly focus on some technical concepts like nature of light, color, color vision etc. The second part, will be mostly informal and will include the discussion of some concepts in classical and modern physics and the possible influence of these concepts in art. However, note that, the topics are flexible and their offerings (if any) may vary due to the constraints on time, lecturer and students.

Text Books :

There will be no any particular book. However, for the technical part the book by Gilbert and Haeberli , “Physics in the Arts” and for the more conceptual part, the book by Shlain, “Art & Physics: Parallel Visions in Space, Time, and Light” will be useful.

Evaluation :

The evaluation will be mostly based on homeworks and classroom presentations.

Time and Venue :

Fridays 11:00-13:00, MSFAU, Fine Arts Faculty Room 202.
The lectures will start on 13 Feb. 2015

FIZ229 Sanatta Fizik

atomicgala

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Müzesi, Figueres, İspanya

FİZ 229 Sanatta Fizik (Physics in the Arts)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü 2014 – 2015 Güz Dönemi

Mekan : Güzel Sanatlar Fakültesi

Amaç : Ders Güzel Sanatlar’ın bütün dallarında çalışan öğrencilere yöneliktir ve iki kısımdan oluşmaktadır. Cuma sabahları iki saat olarak yapılacak dersin ilk kısmında, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır. Cuma öğleden sonra yapılacak ikinci kısımda ise daha çok fizik ve sanatta yer alan ortak kavramlar, modern fizikteki gelişmeler ve sanat akımları arasındaki paralellikler tartışılmaya çalışılacaktır.

İçerik : Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir : Işık ve ışık dalgaları Işığın yansıması Işığın kırınımı Mercekler Prizmalar Gözün yapısı Işık ve fotoğrafçılık Renkler ve renk algısı Renklerin karışımı ve renk oluşumu

Kaynaklar : İlk kısım için ağırlıklı olarak, Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir. İkinci kısım da ise, Shlain, “Art & Physics: Parallel Visions in Space, Time, and Light”  , Kaku, “Hyperspace: A Scientific Odyssey” ve benzeri popüler fizik kitaplarından faydalanılacaktır. Ayrıca dersin iki kısmı için de mümkün  olduğunca Türkçe kaynak derste sağlanmaya çalışılacaktır.

Dersler MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm  güzel sanatlar öğrencilere açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler derse otomasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler. Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin (acil durumlar haricinde), tıpkı kayıtlı öğrenciler gibi, derslere katılmaları ve derslerin gereklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Dersler Cuma günleri, saat 9:55-11:40 ve 13:35-14:25 saatleri arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 202 no.lu sınıfta yapılacaktır. Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

Duyurular :

Arasınav 21 Kasım 2014 Cuma günü MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 202 no.lu sınıfta saat 10:00’da yapılacaktır.

SKR 309 Temel Fizik

quarkcolorsSKR 309 Temel Fizik

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

2014 – 2015 Güz Dönemi

Mekan : Güzel Sanatlar Fakültesi, 202 no.lu derslik

Amaç : Ders Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü öğrencilerine yöneliktir. Derste, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır.

İçerik :

Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir :

Işık ve ışık dalgaları
Işığın yansıması
Işığın kırınımı
Mercekler
Prizmalar
Gözün yapısı
Işık ve fotoğrafçılık
Renkler ve renk algısı
Renklerin karışımı ve renk oluşumu
Görüntüleme teknikleri

Kaynaklar :

Derste ağırlıklı olarak,
Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir.

Ayrıca derste mümkün  olduğunca Türkçe kaynak da sağlanmaya çalışılacaktır.

Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir.

Dersler Cuma günleri, saat 9:55-11:40 saatleri arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 202 no.lu sınıfta yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Duyurular :

Arasınav 21 Kasım 2014 Cuma günü MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 202 no.lu sınıfta saat 10:00’da yapılacaktır.

Kuantum Mekaniği II

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü

2012 – 2013 Bahar Dönemi

İçerik :

  • Simetri ve Koruma Yasaları, Ayrık Simetriler
  • Zamandan Bağımsız Pertürbasyon Kuramı
  • İnce Yapı ve Zeeman Etkisi
  • Varyasyonal Yöntem
  • Zamana Bağlı Pertürbasyon Kuramı
  • Helyum Atomu
  • Çarpışma Kuramı
  • Lippmann-Schwinger Denklemi
  • Born Yaklaşımı; Eikonal Yaklaşımı
  • Bağlı Durumlar, Rezone Durumlar

Derslerde ağırlıklı olarak

S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics

takip edilecektir.

Bu kitaba ek olarak,

J. J. Sakurai’nin “Modern Quantum Mechanics” (Kitabın  Türkçe çevirisi için bkz. “Modern Kuantum Mekaniği”  !)

P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics

R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics

K. Gottfried, TM. Yan, Quantum Mechanics: Fundamentals

T. Dereli, A. Verçin  Kuantum Mekaniği

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler MSGSÜ Fen-Bilimlerine kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler.

Derse dinleyici olarak katılacak Fizik öğrencileri için lisans seviyesinde Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış ve başarmış olmak gerekmektedir.Matematik öğrencileri ise lineer cebir, diferansiyel denklemler vb. konulara hakim olmalıdır. Derslere dinleyici olarak katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin  (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmaları ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmeleri zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Doktoralı meslektaşlar derslerin tamamına veya arzu ettikleri kısımlarına katılabilirler.

Dersler 21 Şubat 2013 tarihinden itibaren Perşembe günleri, saat  11:00-12:15 ve 13:15-14:30 saatleri arasında MSGSÜ Fizik Bölümünde yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***