Category Archives: ders

FIZ227 Physics in the Arts

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952, Dali Museum, Figueres, Spain

FIZ227 Physics in the Arts

Mimar Sinan Fine Arts University
Spring 2015

The lectures are addressed to the Erasmus Students (and other exchange students) who are registered to the departments of Fine Arts Faculty of MSFAU for Spring 2015. The lectures will be in English.

The lectures will have two parts. In the first part, we will mainly focus on some technical concepts like nature of light, color, color vision etc. The second part, will be mostly informal and will include the discussion of some concepts in classical and modern physics and the possible influence of these concepts in art. However, note that, the topics are flexible and their offerings (if any) may vary due to the constraints on time, lecturer and students.

Text Books :

There will be no any particular book. However, for the technical part the book by Gilbert and Haeberli , “Physics in the Arts” and for the more conceptual part, the book by Shlain, “Art & Physics: Parallel Visions in Space, Time, and Light” will be useful.

Evaluation :

The evaluation will be mostly based on homeworks and classroom presentations.

Time and Venue :

Fridays 11:00-13:00, MSFAU, Fine Arts Faculty Room 202.
The lectures will start on 13 Feb. 2015

Kuantum Mekaniği II

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü

2012 – 2013 Bahar Dönemi

İçerik :

 • Simetri ve Koruma Yasaları, Ayrık Simetriler
 • Zamandan Bağımsız Pertürbasyon Kuramı
 • İnce Yapı ve Zeeman Etkisi
 • Varyasyonal Yöntem
 • Zamana Bağlı Pertürbasyon Kuramı
 • Helyum Atomu
 • Çarpışma Kuramı
 • Lippmann-Schwinger Denklemi
 • Born Yaklaşımı; Eikonal Yaklaşımı
 • Bağlı Durumlar, Rezone Durumlar

Derslerde ağırlıklı olarak

S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics

takip edilecektir.

Bu kitaba ek olarak,

J. J. Sakurai’nin “Modern Quantum Mechanics” (Kitabın  Türkçe çevirisi için bkz. “Modern Kuantum Mekaniği”  !)

P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics

R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics

K. Gottfried, TM. Yan, Quantum Mechanics: Fundamentals

T. Dereli, A. Verçin  Kuantum Mekaniği

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler MSGSÜ Fen-Bilimlerine kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler.

Derse dinleyici olarak katılacak Fizik öğrencileri için lisans seviyesinde Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış ve başarmış olmak gerekmektedir.Matematik öğrencileri ise lineer cebir, diferansiyel denklemler vb. konulara hakim olmalıdır. Derslere dinleyici olarak katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin  (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmaları ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmeleri zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Doktoralı meslektaşlar derslerin tamamına veya arzu ettikleri kısımlarına katılabilirler.

Dersler 21 Şubat 2013 tarihinden itibaren Perşembe günleri, saat  11:00-12:15 ve 13:15-14:30 saatleri arasında MSGSÜ Fizik Bölümünde yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Kuantum Mekaniği I

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü

Bahar Dönemi

İçerik :

 • Ketler, Bralar ve Operatörler
 • Ölçme ve Belirsizlik İlkesi
 • Konum ve Momentum Uzaylarında Dalga Fonksiyonu
 • Schrödinger ve Heisenberg Tavsirleri
 • Basit Harmonik Salınıcı
 • Feynman Yol İntegrali
 • Dönme ve Açısal Momentum
 • SU(2), SO(3) ve Euler Açıları
 • Açısal Momentumun Salınıcı Temsili
 • Spin Korolasyon Ölçümleri ve Bell Eşitsizlikleri

Derslerde ağırlıklı olarak

J. J. Sakurai’nin “Modern Quantum Mechanics”

adlı kitabı takip edilecektir. (Kitabın  Türkçe çevirisi için bkz. “Modern Kuantum Mekaniği”  !)

Bu kitaba ek olarak,

P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics

R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics

K. Gottfried, TM. Yan, Quantum Mechanics: Fundamentals

T. F.Jordan, Linear Operators for Quantum Mechanics

T. Dereli, A. Verçin  Kuantum Mekaniği

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler MSGSÜ Fen-Bilimlerine kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler.

Derse dinleyici olarak katılacak Fizik öğrencileri için lisans seviyesinde Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış ve başarmış olmak gerekmektedir.Matematik öğrencileri ise lineer cebir, diferansiyel denklemler vb. konulara hakim olmalıdır. Derslere dinleyici olarak katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin  (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmaları ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmeleri zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Doktoralı meslektaşlar derslerin tamamına veya arzu ettikleri kısımlarına katılabilirler.

Dersler 24 Eylül 2012 tarihinden itibaren Perşembe günleri, saat  11:00-12:15 ve 13:15-14:30 saatleri arasında MSGSÜ Fizik Bölümünde yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Düşük Boyutlarda Kuantum Alan Teorisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fizik Bölümü

Yaz Dönemi

İçerik :

* Temel Kuantum Alan Teorisi
* 2+1 boyutlu teoriler
* Kuantum Hall Etkisi
* Grafen, topolojik yalıtkanlar vb. yapılar (vakit kalırsa)

Derslerde ağırlıklı olarak

Z.F. Ezawa’nın “Quantum Hall Effects: Field Theorectical Approach and Related Topics”

adlı kitabı takip edilecektir.

Bu kitaba ek olarak,

Zinn-Justin, Quantum Field Theory and Critical Phenomena

Zee. Quantum Field Theory in a Nutshell

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Derse katılmak için Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış olmak gerekmektedir. Derslere katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Ders resmi değil ve dolayısıyla kredisizdir. Öğrencilerin derse kayıt olmaları zorunludur. Derse kayıt için son tarih 28 Mart 2010 Perşembe günüdür.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati dersin başlama saatidir. Derslere devam edebilmek ve  başarıyla tamamlamak için (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmak ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmek zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Dersler 30 Mart 2012 tarihinden itibaren Cuma günleri, saat 10:00’da İÜ Kuantum Teknolojileri Laboratuarında yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Kayıtlar sona ermiştir.

***

2010 Kuantum Alan Teorisi

KUANTUM ALAN TEORİSİ

Fonksiyonel Yöntemler Ve Renormalizasyon

Kayhan Ülker

Feza Gürsey Enstitüsü
Bahar Dönemi

26 Mart – 11 Haziran

Dersler yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hedeflemektedir. Derse katılmak için Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış olmak gerekmektedir. Derslere katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Derslerde,

Fonksiyonel integraller
Regülarizasyon
Renormalizasyon
Simetriler ve Renormalizasyon
Kesin Renormalizasyon Grubu
işlenecektir.
Öğrencilerin derse kayıt olmaları zorunludur. Derse kayıt için son tarih 25 Mart 2010 Perşembe günüdür.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati dersin başlama saatidir. Dersi başarıyla tamamlamak için (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmak ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmek zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Dersler 26 Mart 2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsünde Cuma günleri saat 15:00 – 18:00 arasında yapılacaktır. Uygulama hariç toplam 8 ders yapılması planlanmaktadır.

Enstitüye ulaşmak için bu linkten faydalanabilirsiniz.

Dersle ilgili duyurular bu web sayfasında ilan edilecektir.

2009 Kuantum Alan Teorisi

KUANTUM ALAN TEORİSİ

Kayhan Ülker

Feza Gürsey Enstitüsü
Güz Dönemi

Dersler yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hedeflemektedir. Derse katılmak için Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış olmak gerekmektedir.

Derslerde, Srednicki “Quantum Field Theory” kitabının ilk bölümü (Spin Zero) işlenecektir. Kitabın ücretsiz önbaskısı bu adresten elde edilebilir.

Bu kitaba ek olarak,
Zinn-Justin, Quantum Field Theory and Critical Phenomena
Ramond, Field Theory: A Modern Premier
Weinberg, The Quantum Theory of Fields I-II
Zee. Quantum Field Theory in a Nutshell
kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Öğrencilerin derse kayıt olmaları zorunludur. Kayıt olmak icin lütfen bu linkteki formu eksiksiz olarak (tek bir seferde) doldurunuz. Derse kayıt için son tarih 14 Ekim 2009 Çarşamba günüdür.

İstanbul dışından katılacak öğrenciler istedikleri takdirde Perşembe akşamları Enstitü yatakhanesinde kalabilirler. İstanbul içinden katılacakların yatakhaneden yararlanmaları mümkün değildir. Öğrencilere herhangi bir başka destek verilememektedir.

Her ders bir sonraki ders icin ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati dersin başlama saatidir. Dersi başarıyla tamamlamak için (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmak ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmek zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Dersin sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Dersi başarıyla bitiren öğrencilere resmi katılım belgesi verilecektir.

Dersler 16 Ekim 2009 tarihinden itibaren TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü’nde Cuma günleri saat 13:30 – 16:30 arasında yapılacaktır. Uygulama hariç toplam 12 ders yapılması planlanmaktadır.

Enstitüye ulaşmak için bu linkten faydalanabilirsiniz.

Dersle ilgili duyurular bu web sayfasında ilan edilecektir.

2005 An Introduction to Supersymmetry

An Introduction to Supersymmetry

Kayhan Ülker

Feza Gürsey Institute

Fall Term

Aim

The aim of the course is to teach the basic technical aspects of Rigid (global) Supersymmetry. The emphasis will be mostly on supersymmetry (SUSY) algebra and construction of supersymmetric actions and models. The goal of the set of lectures for the students is to get the ability to follow some of the literature without having difficulties with the technical issues. The course planned to be pedagogical but not to be formal in the sense of a text book. However, it is hoped that enough will be covered so that the participants will have necessary knowledge to study the remaining subjects on their own.

Topics :

1) SUSY Basics :
Why SUSY?, Grassmann algebra, spinors in four dimensions, N=1 SUSY algebra, chiral and vector multiplets, Wess-Zumino and N=1 SYM theories.
2) N=1 Superspace :
Superfields, chiral superfields, vector superfields, gauge invariant interactions and construction of the actions in superspace.
3) Extended SUSY :
Extended SUSY algebra, N=2 SYM, N=2 Matter and N=4 SYM theories in component formalism, extended superfield formalism in terms N=1 superfields.
4) SUSY in 6 and 10 dimensions :
Spinors in higher dimensions, N=1 SYM in 6 and 10 dimensions, and construction of N=2 and N=4 SYM in 4-dimensions by using dimensional reduction.

However note that, this is an informal special topic lecture. The topics and their offerings (if any) may vary due to the constraints on time, lecturer and students.
up

Text Books :

There will be no any particular book. However, the following textbooks will be very useful:
. Supersymmetry and Supergravity by Julius Wess and John Bagger.
. Introduction to Supersymmetry and Supergravity by Peter West.
. The Theory of Quantum Fields III by Steven Weinberg.

Printed copies of other useful references like research papers, reviews etc. will be given before, during or after each lecture.
up

Prerequisites :

The lectures are addressed to MSc. and PhD students in hep-th who are already possessing a minimum background of quantum field theory.
up

Registration :

Anybody who would like to follow the course should register.

Auditing is not allowed for unregistered students. However, PhD holders in a relevant area can audit the course. The deadline is October 20, 2005.