Category Archives: haber

Mayıs 2013-Ocak 2019 arasında Rektör Yardımcısı olarak yapılan işler

2 Mart 2022 tarihinde yapılan törende bir dönemin unutulduğunu üzülerek öğrendim. Belli bir dönemde yapılan işleri ve bu işleri icra edenleri sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz, eksik bulabilirsiniz ve hatta nefret bile edebilirsiniz ama yok sayamazsınız. 

Her ne kadar, örneğin dört ayda Güzel Sanatlar Fakültesinin deprem güçlendirmesi tamamlanmış, onca aksiliğe rağmen müze inşaatında sona gelinmiş veya sayısız yurtiçi ve yurtdışında ses getirmiş sergiler gibi büyük işler başarılmış olsa da, bu işlere şahit olmak dışında bir katkım olmadığından, bu konuların tartışılmasını, tabi gerek görürlerse, konunun ilgililerine bırakmak uygun olacaktır. 

Ancak, Mayıs 2013-Ocak 2019 arasında Rektör Yardımcısı olarak kendi sorumluluğunda bulunan işleri, tarihe not düşmek maksadıyla, aşağıdaki linkte merak duyabileceklerin bilgisine sunuyorum.

Bir Eski Rektör Yardımcısının Yaptığı İşler

Sanayi-i Nefise Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Açılış Tarihi Hakkında

139 senelik tarihi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) herkesin bildiği gibi ülkemizde sanat eğitimini başlatan ve tarihi boyunca yön veren kurumdur. Osmanlıdan miras kalan MSGSÜ ya da kuruluş adıyla Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane ya da eskilerin andığı adıyla akademi, Cumhuriyet döneminin de en önemli kurumlarından biridir. Kurumlar tarihleri ile var olurlar ve özellikle MSGSÜ gibi köklü kurumların geleneklerini ve tarihlerini keyfi olarak değiştirmek ve/veya tahrif etmek kabul edilemez.

Bu sene, 2022 Mart ayında, doğum günü pastaları ve balonları ile, bir faninin doğum gününü kutlar gibi, köklü bir kurumun 140. kuruluşunun kutlanıldığının iddia edilmesi, kurumun geleneğinde var olan bir durum değildir.

Tarihçi olmadığım halde, son yıllarda yaşanan açılış tarihi ile ilgili tartışmalar neticesinde, konuya naçizane bir katkıda bulunmak için, mümkün olduğu kadar referanslar ile birlikte, yazma ihtiyacı hissettim. Umarım değerli tarihçilerimiz tarafından haddimi aştığım düşünülmez.

Ekte sunduğum gerekçeler ile tam 137 yıl boyunca 3 Mart’ta kutlanan açılışın, neden 2 Mart tarihinde yapılamayacağını ve asıl olanın kuruluş kararının alındığı yıl değil, kurumun gerçekte faal olarak açıldığı yıl olması gerektiği konusunun yeterli derecede açıklayıcı olacağını dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kayhan ÜLKER
2013-2018 Rektör yardımcısı

Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Açılışı (pdf dosyasına ulaşmak için tıklayınız)

Öğretim programlarının yeniden isimlendirilmesi hakkında

YÖK tarafından yapılan “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” taslak çalışmasında yer alan ve MSGSÜ’deki bazı bölümleri ilgilendiren değişiklikler hakkındaki görüşüm aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması hakkında görüş :

YÖK yaptığı çalışma ile, özellikle vakıf üniversiteleri tarafından öğrenci çekebilmek maksadıyla geçmiş dönemlerde teklif edilmiş ve yine geçmiş yönetim ve kurullar tarafınca açılması onay verilmiş bir takım programları birleştirerek, özellikle mezuniyet sonrası yaşanan ünvan sorunlarının ortadan kaldırılması ve bu programların uluslararası tanınırlığının sağlanması için önemli bir adım atmıştır.  

Ancak, özellikle üniversitemizi ilgilendiren programlar incelendiğinde, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim, Fotoğraf Programı’nın Fotoğrafçılık, Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın Moda Tasarımı, Sinema ve Televizyon Programı’nın Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesinin, aşağıda kısaca sunulan gerekçeler nedeniyle uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

1- Resim Programı :

Plastik Sanatlar, tanım olarak resim, heykel, seramik gibi maddeye şekil veren temel sanat dallarını içermekte olup, Resim Programı’nın Plastik Sanatlar ve Resim olarak değiştirilmesi, örneğin Fizik Programı’nın, Temel Bilimler Ve Fizik, Elektrik Mühendisliği Programı’nın Mühendislik ve Elektrik program adları ile değiştirilmesi ile benzerdir. Bu nedenle, örneğin Temel Bilimler ve Fizik gibi bir program adı olmadığı ve olamayacağı gibi Plastik Sanatlar ve Resim tanımlanması da yanlıştır. Plastik Sanatlar zaten tanım olarak Resim alanını içermektedir. 

Diğer taraftan, 138 yıllık geçmişi ile üniversitemizin Resim Programı, Heykel Programı ile beraber ülkemizin ilk iki sanat programıdır. Resim Programı’nın geleneği ve tarihsel geçmişi göz önüne alındığında Resim Programı’nın değişmeden kalması, eğer gerekli ise önerilen Plastik Sanatlar ve Resim Programı’nın Plastik Sanatlar Programı ve Resim Programı adları altında iki ayrı program olarak düzenlenmesi uygun olacaktır.

2- Fotoğraf Programı :

Fotoğraf, Görüntü Sanatları altında  yer alan temel sanat alanlarından bir tanesidir, fotoğrafçılık ise bu alanda çalışan kişilerin mesleğini tasvir etmektedir. Ressamlık, Fizikçilik, Kimyagerlik, Elektrikçilik, İnşaatçılık vb. adlarla lisans programı olamayacağı gibi Fotoğrafçılık adı ile de bir program açılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

3- Tekstil ve Moda Tasarımı Programı :

Tekstil tasarımı ve moda tasarımı birbirleri ile iç içe geçmiş iki daldır. Bu iki dalın ayrı programlar olması tabi ki mümkündür ancak yurt dışında da örneklerinin sıkça bulunduğu gibi tekstil ve moda tasarımının beraberce yürütüldüğü programlar, bu iki dalın ayrı ayrı yürütüldüğü programlardan içerik olarak farklıdır. Kaldı ki bu durum Üniversitemizin Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada son derece başarılı tasarımcılar yetiştirmesinden, aldığı ödüllerden ve aynı zamanda ülkemize tekstil ve moda alanında yarattığı katma değerden ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaptığı katkıdan da görülebilir. Tıpkı Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği programları ile beraber açık bulunan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı gibi Tekstil ve Moda Tasarımı Programı’nın da ayrı bir lisans programı olarak bırakılmasının son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.    

4- Sinema ve Televizyon Programı :

Üniversitemiz Sinema ve Televizyon Programı bu alanda açılmış ülkemizin ilk lisans programıdır. Tarihsel nedenlerle program isminde televizyon yer alsa da programın esas amacı uygulamalı sinema sanatı alanında estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donanmış sinemacılar (sanatçılar) yetiştirmektedir. Günümüzün önemli yönetmenlerinin ve diğer programlarda görev alan sinemacıların bir çoğu bu bölümden mezun olmuştur. Program isminin Radyo-Televizyon ve Sinema olarak değiştirilmesi daha çok İletişim Fakülteleri altında yer alan ve görsel ve işitsel iletişim alanında uzmanlık veren programlar ile karıştırılmasına neden olacaktır. Bu nedenle, doğru olarak yapılan Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Programı’nın Yazılım Mühendisliği olarak değiştirilmesi gibi Sinema ve Televizyon programının sadece Sinema Programı olarak değiştirilmesinin son derece uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Prof. Dr. S. Kayhan ÜLKER
MSGSÜ
Fizik Bölüm Başkanı
2013-2018 Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı
2014-2018 ÜAK Üyesi

B-YEF18 Kuantum Alan Kuramı Yaz Okulu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kilyos Yerleşkesi

10 Eylül – 16 Eylül 2018

byef18 poster

Okulun ana amacı kuantum alan teorisinde temel altyapıyı oluşturmak ve kuantum elektrodinamiğinde parçacık etkileşimlerine dair hesaplama yapmak üzerinedir. Ayrıca yol integrali formalizmi ve standard model altyapısı verilecektir. Bu derslere ek olarak 2 saatlik Beden Farkındalığı ve Biomekanik Atölye dersi MSGSÜ Çağdaş Dans Bölümü öğretim üyesi Tuğçe Tuna tarafından verilecektir.

Yaz okulu Lisansüstü öğrencilerinin takip edebileceği seviyede olacaktır.

Yaz okulunun sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

MSGSÜ Fizik Lisans Programı

Lisans Programımız Başlıyormsgsu-logo-blues1

MSGSÜ Fizik Bölümü, aktif olarak yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarının yanısıra 2016-2017 güz döneminden itibaren lisans programını da 15 öğrenciyle başlatıyor.

Eğitim dili türkçe olan fizik bölümü lisans programı, öncelikle lisans öğrencilerine fizik biliminin temellerini ve her fizikçinin bilmesi gereken matematik yöntemlerini eksiksiz olarak öğretme amacını güdüyor. Bu amaç, programın ilk üç yılındaki zorunlu dersler ile sağlanacak. Program öğrencileri herhangi bir fizik dalında uzmanlaşmaya zorlamıyor. Öğrenciler seçtikleri seçmeli derslere bağlı olarak kendi istedikleri alanlarda uzmanlaşmaya beşinci ve altıncı yarıyıllarda başlayacak. Ancak bölüm, lisans programının amaçlarını ülkemizin nükleer enerji ve parçacık fiziği alanlarındaki vizyonuna koşut olarak belirlediği için bu alanlarla ilgili kuramsal ve deneysel seçmeli ders sayısı yüksek tutuldu.

Bölümün az sayıda öğrenci alması gerek öğrencilerle bire bir ilgilenilmesini, gerekse öğrencilerin nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji gibi alanlarda yürütülen araştırma projelerine katılabilmesini kolaylaştırarak, motivasyonu yüksek öğrencilerin genç yaşta araştırma deneyimi kazanması amaçlanıyor.

Programdan mezun olacakların iş olanakları arasında üniversitelerde akademik kariyer, (pedagojik formasyon eğitimi edinmek koşuluyla) liselerde fizik öğretmenliği, (CERN gibi) uluslararası laboratuvarlarda araştırmacılık, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda araştırmacılık, bankalarda ve finans kurumlarında borsa analistliği, sayıları giderek çoğalan bilim müzelerinde danışmanlık, basın-yayın organlarında bilim danışmanlığı/yazarlığı bulunuyor.

Öğrencilerimizi, 134 senelik tarihiyle en köklü kurumlarımdan biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, sanat ve bilimin iç içe geçtiği, uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim deneyimi bekliyor.

Lisans ders programına https://msgsufizik.net/dersler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

XHADRONS@istanbul

xhadronsPlease note that the venue has changed and the workshop is even more interesting after that LHCb collaboration announced results that confirm the existence of exotic hadrons 🙂 

XHADRONS@ISTANBUL is the “1st International Workshop on Exotic Hadrons” to be held from September 3rd to 5th, 2015 at Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul (Turkey).

For more info about the workshop please click here.

The LHCb announcement about exotic hadrons can be found here.

İZYEF 2013

11-13 Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Fizik Bölümü’nün ev sahipliğinde İzmir Yüksek Enerji Fiziği Çalıştayı (İZYEF 2013) düzenlenecektir.

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Kamuoyuna açıklama

hurriyet-4-8-13

Yaklaşık iki saat bölüm çalışmaları ve fizik üzerine yaptığım söyleşiden, sadece iki sene önce YÖK’e yapılan Lisans Programı başvurusu ile ilgili iki satır yazılmış olan ve 4 Ağustos 2013 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan, “30 yıldır öğrenci yok, dersler boş” manşetli haber nedeniyle, Fizik Bölümü ve aynı zamanda MSGSÜ anasayfasında yayınlanan, 26.8.2013 tarihli kamuoyu duyurusuna buradan erişebilirsiniz.

Feza Gürsey Enstitüsü Kapatıldı !

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9.7.2011 tarihli kararıyla, doğrudan TÜBİTAK Başkanlığına bağlı olan Feza Gürsey Enstitüsü’nün yönetmeliği iptal edilmiş ve 15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştıma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı bir enstitü olarak faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle, 2004 senesinden itibaren araştırmacı olarak ve Mart 2011 tarihinden itibaren Enstitü Müdürü olarak görev yaptığım ve çok sevdiğim TÜBİTAK ailesinden ayrıldım.

FGE’nin resmi internet sayfası (www.gursey.gov.tr) çalışmamaktadır. Ancak FGE ile ilgili bir kısım bilgi ve gerek bilim camiasından, gerekse medya tarafından verilen bu karara tepkiler yasasinfezagursey.wordpress.com sitesinden elde edilebilir.

YEF’11 İPTAL EDİLDİ

Feza Gürsey Enstitüsü’nde üçüncü kez düzenlenecek olan Yüksek Enerji Fiziği Yaz Okulu, elimizde olmayan nedenlerden dolayı, belirsiz bir tarihe ertelenmek zorunda kalmıştır.

Okula katılmak için başvuruda bulunan 120 kişiye teşekkür ederiz !