DERSLER

MSGSÜ – FIZ671 Kuantum Alan Teorisi I

MSGSÜ Fizik Bölümü doktora dersi.

MSGSÜ – FIZ672 Kuantum Alan Teorisi II

MSGSÜ Fizik Bölümü doktora dersi.

MSGSÜ – FIZ571 Kuantum Mekaniği I

MSGSÜ Fizik Bölümü yüksek lisans dersi.

MSGSÜ – FIZ572 Kuantum Mekaniği II

MSGSÜ Fizik Bölümü yüksek lisans dersi.

MSGSÜ – FIZ305 İstatistiksel Fizik I

MSGSÜ Fizik Bölümü lisans dersi.

MSGSÜ – FIZ306 İstatistiksel Fizik II

MSGSÜ Fizik Bölümü lisans dersi.

MSGSÜ – FIZ231s Sanatta Fizik

MSGSÜ sanat ve tasarım öğrencileri için serbest seçmeli lisans dersi.

MSGSÜ SKR309 Temel Fizik

MSGSÜ Sanat Eserleri ve Konseryasyonu Bölümü lisans dersi.

KTL – 2011 Düşük Boyutlarda Kuantum Alan Teorisi

Lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar için ders.

FGE – 2009 Kuantum Alan Teorisi I

Lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar için ders.

FGE – 2010 Kuantum Alan Teorisi II

Fonksiyonel Yöntemler ve Renormalizasyon

Lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar için ders.

FGE – 2005 Süpersimetri

Lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar için ders.