FIZ571 Kuantum Mekaniği I

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Galatea of the Spheres, Salvador Dali, 1952

Güz Dönemi Yüksek Lisans dersi

İçerik :

  • Ketler, Bralar ve Operatörler
  • Ölçme ve Belirsizlik İlkesi
  • Konum ve Momentum Uzaylarında Dalga Fonksiyonu
  • Schrödinger ve Heisenberg Tavsirleri
  • Basit Harmonik Salınıcı
  • Feynman Yol İntegrali
  • Dönme ve Açısal Momentum
  • SU(2), SO(3) ve Euler Açıları
  • Açısal Momentumun Salınıcı Temsili
  • Spin Korolasyon Ölçümleri ve Bell Eşitsizlikleri

Derslerde ağırlıklı olarak
J. J. Sakurai’nin “Modern Quantum Mechanics”
adlı kitabı takip edilecektir. (Kitabın  Türkçe çevirisi için bkz. “Modern Kuantum Mekaniği”  !)

Bu kitaba ek olarak,
P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics
R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics
K. Gottfried, TM. Yan, Quantum Mechanics: Fundamentals
T. F.Jordan, Linear Operators for Quantum Mechanics
T. Dereli, A. Verçin  Kuantum Mekaniği
kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler MSGSÜ Fen-Bilimlerine kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler.

Derse dinleyici olarak katılacak Fizik öğrencileri için lisans seviyesinde Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış ve başarmış olmak gerekmektedir.Matematik öğrencileri ise lineer cebir, diferansiyel denklemler vb. konulara hakim olmalıdır. Derslere dinleyici olarak katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin  (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmaları ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmeleri zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Doktoralı meslektaşlar derslerin tamamına veya arzu ettikleri kısımlarına katılabilirler.