SKR309 Temel Fizik

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

2014 – 2015 Güz Dönemi

Mekan : Güzel Sanatlar Fakültesi, 202 no.lu derslik

Amaç : Ders Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü öğrencilerine yöneliktir. Derste, Güzel Sanatlar’da özellikle önemli bir yeri olan ışık ve renk ile ilgili temel fiziksel prensipler işlenecektir. Fiziksel formülerin son derece sınırlı bir biçimde kullanılacağı (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) bu kısımda öğrencilere daha ziyade görsel elementler ve günlük yaşamdan örnekler ile öğrenme imkanı sunulacaktır.

İçerik :

Dersin ilk kısmının içeriği aşağıdaki gibidir :

Işık ve ışık dalgaları
Işığın yansıması
Işığın kırınımı
Mercekler
Prizmalar
Gözün yapısı
Işık ve fotoğrafçılık
Renkler ve renk algısı
Renklerin karışımı ve renk oluşumu
Görüntüleme teknikleri

Kaynaklar :

Derste ağırlıklı olarak,
Gilbert ve Haeberli , “Physics in the Arts” kitabı işlenecektir.

Ayrıca derste mümkün  olduğunca Türkçe kaynak da sağlanmaya çalışılacaktır.

Derslerde genelde bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir.

Dersler Cuma günleri, saat 9:55-11:40 saatleri arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 202 no.lu sınıfta yapılacaktır.

Dersle ilgili diğer duyurular bu web sayfasından ilan edilecektir.

***

Duyurular :

Arasınav 21 Kasım 2014 Cuma günü MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 202 no.lu sınıfta saat 10:00’da yapılacaktır.